User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
What we do?
  • Menganalisis, merekabentuk, membangunkan, menguji dan menyelenggara sistem maklumat yang diperlukan atas permintaan pengguna.  

  • Menumpukan kepada pembangunan keseluruhan aplikasi akademik termasuk pra siswazah dan pasca siswazah serta mengambil kira pembangunan aplikasi pelajar yang lain seperti Hal Ehwal Pelajar dan Alumni.

  • Mendapatkan keperluan pengguna sistem daripada pihak pengguna

  • Menjana dan mengemaskini  laporan-laporan yang diperlukan melalui permintaan.

  • Membuat dokumentasi sistem  yang berkenaan sebagai rujukan.

  • Menaiktaraf sistem yang sedia ada.

  • Menambah modul-modul yang berkaitan mengikut permintaan.